Grafická verzia

Benedik Miroslav, Ing

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 0074-2016
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 19.11.2016
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 19.11.2020
Doklad vydal: SRZ + FŠ PU Prešov
Odbornú spôsobilosť overil: Ján Magdoško