Grafická verzia

Abas Mostafa Hassan Morsy

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Športový masér
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 12/11/18
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 12.11.2018
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Katarína Žilinčárová, K-RELAX
Odbornú spôsobilosť overil: PaedDr. Tomáš Hvostík