Grafická verzia

Cifra Krížiková Martina, Mgr.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: joga
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: na doklade nie je uvedené
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 30.7.2016
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Prakriti Ashtanga Yoga Shala Bratislava
Odbornú spôsobilosť overil: Jaroslav Pávek