Grafická verzia

Karabová Renáta, Bc.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 0082-2016
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 19.11.2016
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Prešovská Univerzita v Prešove
Odbornú spôsobilosť overil: Ján Magdoško