Grafická verzia

Ábel Adam

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: kulturistika
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 3009
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 18.9.2016
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Masérska škola Rege s.r.o.
Odbornú spôsobilosť overil: Arpád Mester