Grafická verzia

Bachleda Daniel

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: T-UEFAA-000376
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 1.7.2014
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 30.6.2022
Doklad vydal: SFZ
Odbornú spôsobilosť overil: SFZ