Grafická verzia

Dudáš Peter

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: T-UEFAGC-000123
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 26.7.2013
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 30.6.2022
Doklad vydal: SFZ
Odbornú spôsobilosť overil: SFZ