Grafická verzia

Lakatos Anton

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: T-UEFAGC-001112
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 1.3.2021
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 1.3.2022
Doklad vydal: SFZ
Odbornú spôsobilosť overil: SFZ