Grafická verzia

Ambróz Martin, Mgr.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: tenis
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 791207TM265
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 14.2.2005
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.10.2022
Doklad vydal: Slovenský tenisový zväz
Odbornú spôsobilosť overil: Juraj Nemček