Grafická verzia

Šťastný Ján, Ing.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 0072-2016
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 19.11.2016
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: SRZ a FŠ PU Prešov
Odbornú spôsobilosť overil: Ján Magdoško