Grafická verzia

Adamek Pavol

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: T-UEFAGC-003615
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 1.1.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.12.2021
Doklad vydal: SFZ
Odbornú spôsobilosť overil: SFZ