Grafická verzia

Ábel Miroslav

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: plavecké športy
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: neuvádza sa
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 18.10.1998
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Telovýchovná škola SZTK
Odbornú spôsobilosť overil: Bc. Zuzana Košťálová (Matrikár SPF)