Grafická verzia

Zelinová Lucia

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: plavecké športy
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 28/2010
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 29.11.2010
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pedagogická fakulta a Český svaz plaveckých sportů
Odbornú spôsobilosť overil: Bc. Zuzana Košťálová (Matrikár SPF)