Grafická verzia

Viazanková Veronika

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: plavecké športy
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 005/2007/S-T3
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 6.1.2007
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Slovenská plavecká federácia
Odbornú spôsobilosť overil: Bc. Zuzana Košťálová (Matrikár SPF)