Grafická verzia

Viola Tibor

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: plavecké športy
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 03/2014
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 20.5.2014
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Športové gymnázium, Ostredkova 10, Bratislava
Odbornú spôsobilosť overil: Bc. Zuzana Košťálová (Matrikár SPF)