Grafická verzia

Užák Matúš, Ing.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Kontrolór
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 0032
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 29.7.2017
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Hlavný kontrolór športu SR
Odbornú spôsobilosť overil: Ján Magdoško