Grafická verzia

Pillár Pavol

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Lekár / Zdravotník
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 820/2018 ZZS VMS
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 20.11.2018
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 20.11.2020
Doklad vydal: SFZ
Odbornú spôsobilosť overil: SFZ