Grafická verzia

Cukrovaný Dušan, Ing.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: tenis
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 620417TM806
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 24.5.2004
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.10.2022
Doklad vydal: Slovenský tenisový zväz
Odbornú spôsobilosť overil: Juraj Nemček