Grafická verzia

Chovančík Radovan, Mgr.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: učiteľ lyžovania
Šport: lyžovanie
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 232
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 10.11.2015
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: SAPUL
Odbornú spôsobilosť overil: SAPUL