Grafická verzia

JANKOVÝCH Jessica

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: jazdectvo
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 041 - 2018
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 23.11.2018
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici
Odbornú spôsobilosť overil: Jiří Michal, Katarína Kubišová