Grafická verzia

Žigo Peter

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Iný športový odborník
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: všeobecná športová príprava
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: B004580
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 8.9.1992
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Pedagogická fakulta v Nitre
Odbornú spôsobilosť overil: nečitateľné