Grafická verzia

Zelina Igor

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: horolezectvo
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 097-1/2018
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 25.11.2018
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.12.2021
Doklad vydal: Horolezecká škola JAMES
Odbornú spôsobilosť overil: Mgr. Vladimír Paulík