Grafická verzia

Abdalqader Motasem B.M.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Športový masér
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 654
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 29.7.2018
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Masérska škola Rege,s.r.o, Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie
Odbornú spôsobilosť overil: Mgr.Zdenka Liptáková