Grafická verzia

Žilák Adam

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: T-UEFAGC-003972
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 1.7.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.12.2022
Doklad vydal: SFZ
Odbornú spôsobilosť overil: SFZ