Grafická verzia

Žihlavník Ľuboš

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: T-UEFAGC-004004
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 25.11.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.12.2022
Doklad vydal: SFZ
Odbornú spôsobilosť overil: SFZ