Grafická verzia

Šimora Martin

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: *C-I./962/2016
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 25.9.2016
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 25.9.2021
Doklad vydal: Slovenská asociácia kondičných trénerov
Odbornú spôsobilosť overil: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.