Grafická verzia

Blažek Peter

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 6911-18621
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 11.1.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: apul.cz
Odbornú spôsobilosť overil: apul.cz