Grafická verzia

Truong Thi Hai Van

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Športový masér
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 222/2018/TT
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 3.7.2018
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: VAJAK Trnava
Odbornú spôsobilosť overil: MUDr. Čambalík