Grafická verzia

BOLEDOVIČ Ivan

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Kontrolór
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 0060
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 28.8.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: hlavný kontrolór športu
Odbornú spôsobilosť overil: SZMP