Grafická verzia

Vereš Niko

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: letecké športy
Odvetvia: parašutizmus
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 0028/10057
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 6.7.2016
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Agentúra pre civilné letectvo
Odbornú spôsobilosť overil: nečitateľný podpis