Grafická verzia

Zelina Igor

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: horolezectvo
Odvetvia: , neveľhorské terény, stredné hory
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 065-2/2019
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 24.11.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.12.2022
Doklad vydal: Horolezecká škola JAMES
Odbornú spôsobilosť overil: Mgr. Vladimír Paulík