Grafická verzia

Bazanová Lucia

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 2013-2148/33198:5-10
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 15.7.2013
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.12.2021
Doklad vydal: Asociácia Vodné deti Slovensko
Odbornú spôsobilosť overil: Krajčovičová Blanka