Grafická verzia

Repček Miroslav

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: skialpinizmus
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 2019/19SK
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 8.12.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: DAP SPORT s.r.o-horolezecke centrum.Brněnská 302,Hradec Králové 50009.IČ27496406
Odbornú spôsobilosť overil: Ministerstvo zahraničních vecí České republiky