Grafická verzia

Sikulova Ivana, Mgr., PhD

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 6898-18888
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 2.5.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 2.5.2022
Doklad vydal: APUL, Špindlerov Mlýn, Česká republika
Odbornú spôsobilosť overil: Libor Knor, prezident APUL