Grafická verzia

Čelko Marek

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: skialpinizmus
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 2019/25SK
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 8.12.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: DAP SPORT s.r.o. Brněnská 302, Hradec Kralove 50009
Odbornú spôsobilosť overil: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky