Grafická verzia

Ruszo Jaroslav

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: skialpinizmus
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 2019/18SK
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 8.12.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: DAP SPORT s.r.o. - horolezecke centrum Brnenska 302, 500 09, Hradec Kralove, IC27496406
Odbornú spôsobilosť overil: Ministerstvo zahranicnych veci Ceske republiky