Grafická verzia

Blažek Peter

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: skialpinizmus
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 2019/24SK
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 8.12.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: DAP SPORT s.r.o. - horolezecké centrum
Odbornú spôsobilosť overil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky