Grafická verzia

Majling Martin

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: skialpinizmus
Odvetvia: skialpinizmus
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 2019/23SK
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 8.12.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Mgr. Michal Veselý
Odbornú spôsobilosť overil: Dana Rybáková