Grafická verzia

Wallová Zuzana

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Športový masér
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 0104/ŠM
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 28.7.2018
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 28.7.2021
Doklad vydal: Štúdio Ónyx - masérska škola
Odbornú spôsobilosť overil: Phdr. Tatiana Simona Demová