Grafická verzia

Križalkovič Martin

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Lekár / Zdravotník
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 55/2018
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 26.9.2018
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: SFZ
Odbornú spôsobilosť overil: SFZ