Grafická verzia

Jeleň Peter

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: Rýchlokorčuľovanie na ľadovej ploche
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 860-26271
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 14.9.2018
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: OÚ Spišská Nová Ves
Odbornú spôsobilosť overil: Ján Magdoško