Grafická verzia

ADAMČÍKOVÁ Mária

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Zdravotník
Šport: ľadový hokej
Odvetvia: ľadový hokej
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 42623
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 21.9.2020
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: SZĽH
Odbornú spôsobilosť overil: SZĽH