Grafická verzia

Chovančík Radovan, Mgr.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 232
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 1.5.1998
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: SAPUL
Odbornú spôsobilosť overil: Ing. Denisa Holubčíková