Grafická verzia

FRAŇOVÁ Linda

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: jazdectvo
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 3
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 8.4.1994
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Stredné odborné učilište Šaľa
Odbornú spôsobilosť overil: Stredné odborné učilište Šaľa