Grafická verzia

Renčo Michal

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: fitnes a kulturistika
Odvetvia: fitnes
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: M153AK
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 21.2.2021
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Akadémia Kalokagatia
Odbornú spôsobilosť overil: Ing. Július Karabinoš, PhD.