Grafická verzia

Polák Marián, Mgr., M.B.A.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: florbal
Odvetvia: florbal
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 10651
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 24.9.2018
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 30.6.2021
Doklad vydal: SZFB
Odbornú spôsobilosť overil: SZFB