Grafická verzia

Polák Marián, Mgr., M.B.A.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Funkcionár