Grafická verzia

Zelieska Milan

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Športový rozhodca
Šport: futbal
Odvetvia: futbal