Grafická verzia

Žáková Simona

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: karate
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: SZK/T227
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 6.9.2019
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 6.9.2024
Doklad vydal: Slovenský zväz karate
Odbornú spôsobilosť overil: Ing. Daniel Líška