Grafická verzia

Marks Igor

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: horolezectvo
Odvetvia: , neveľhorské terény, stredné hory, vysoké hory
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 020-3/2022
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 16.6.2022
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.12.2025
Doklad vydal: Horolezecká škola JAMES
Odbornú spôsobilosť overil: Mgr. Vladimír Paulík